ஜாதகம், பிரசன்னம், நியூமராலஜி, பெயர் ராசி, திருமணப் பொருத்தம், வாஸ்து சாஸ்திரம் ஆகியவற்றைத் துல்லியமாக கணித்து உரிய பலன்களை கூறி வருகிறோம்.

தெய்வீக சதனங்கள், எந்திரங்கள், ரட்சைகள் முறையான மந்திரங்களுடன் அவரவர் நட்சத்திரங்களுக்கு எற்றவாறு பிராணபிரதிஷ்டை செய்து தருகிறோம்.

கிரக தோஷம், ஓற்றுமைக்குறைவு, கடன் தொல்லை, செய்வினை பாதிப்பு, வாஸ்து குறைபாடு, திருமணத்தடை, மாங்கல்ய தோஷம், ஆகியவற்றிலிருந்து விடுபட்டு நீண்ட ஆயிளும், நிறைந்த செல்வமும் பெற்று வாழ எம்மை அனுகவும். 

குறிப்பு:  நேரில் வர முடியாதவர்கள் தொலைபேசி மூலமகவே பலன்களை அறிந்து கொள்ளளாம்.