தொடர்புகளுக்கு,    
                                                                             
S.சுப்பிரமனியம் M.A. Astrology                                                          
முருகு ஜோதிட நிலையம்                                                               
பத்திர ஆபீஸ் காம்ளக்ஸ்,                                                                                                            
நல்லூர்,  காங்கயம் ரோடு,
திருப்பூர்-641606 .                                             
                                                                                                                        

Cell: 98947-20277 

E-mail: [email protected]                                            
For Payments:

Please make your payment through Net(Online) Banking / NEFT /RTGS / or Direct deposit by Cash/Cheque to the below mentioned any one of my account number:

Bank name: CANARA BANK  
Account Name: SUBRAMANIAM.S
Savings Account No: 5918101000210
Branch name/Code:  TIRUPPUR NALLUR
Bank Location:  TamilNadu- 641604  INDIA
IFSC code ; CNRB0005918
SWIFT Code: CNRBINBBZXT
...........................................................................

Bank name:  KARUR VYSYA BANK
Account Name: SUBRAMANIAM.S
Savings Account No: 1777155000001800
Branch name/Code:    MUDALIPALAYAM / 1777
Bank Location:   KANGEYAM ROAD
      IFSC code ;   KVBL0001777
SWIFT Code: KVBLINBBTRO
...........................................................................

If your are an out of India, Please Click Here: https://www.westernunion.com/us/en/send-money/start.html

...........................................................................

Once you done the payment please intimate to us.